fbpx
Logo-byggproffs-1000x574

Hej , här finns offerten vi har förberett åt dig.

 

Grundinformation

Vi har baserat beräkningarna på en dräneringslängd på m med djupet på m från marknivå till källargolvet. Vi lägger normalt till en 20 cm bred och 30 cm hög grundsula.

Observera att det är du som uppgiftslämnaren som ansvarar för alla ifyllda värden. Programmet lägger på 4 % i beräknat spill och avrundar uppåt till närmast hel enhet (förpackning, rör, ton, rulle, dag, etc.).

För att få bindande offert boka hembesök eller videoundersökning.

Fuktbelastning och vald arbetsmetod

Tjocklek på Isodrän-skiva

Anslutning av dräneringsledning

Alltid ingår i arbetsomfattningen

 • 1

  Förberedelse av arbetsplats

  Om inte annat är avtalat kommer vi att förbereda arbetsplats på vanlig sätt genom att:

  • Bestämma med dig vilka växter och planteringar ska sparas eller flyttas
  • Kolla upp och sedan också mäta in i källare alla ledningar så att vi inte skadar någonting
  • Flytta betongplattor, singel, trädgårdsmöbler som finns nära huset så att det inte hindrar grävningen eller manövrering grävmaskin

   

 • 2

  Uppgrävning och friläggning av husgrund med stort omsorg till huset och trädgård

   

   

  • För hand grävning vid alla ledningar
  • Grävning till rätt djup och med rätt fall
  • Utjämning av schaktbotten med dubbelkontroll av fallet
  • Aktsam grävning med enligt grävningsbestämmelser för säker schakt - en vägg om gången med 10-20 cm blankett av orörd jord vid grundsulan och 45 graders lutning från grundsulans underkant mot schaktbotten för att eliminera risken för sättningar
 • 3

  Borttagning av tätskikt från källarväggar för att öppna upp och underlätta utåtgående fuktvandring/uttorkning av källarväggar

  Innan montering av Isodrän-skivor måste man förbereda grunden så att Isodrän funkar som den ska - effektivt och utan hinder.

   

  • Borttagning av tätskikt såsom asfalt, plastmattor, bitumenskikt och formvirke
  • Tätning av sprickor i källarväggen med silikon eller lagningsbruk
  • Murning av fall på grundsulans överkant så att vatten kan lätt rinna av
 • 4

  Anläggning av dräneringsrör 100 mm lägre än grundsulans underkant så att uppstigande markvattnet når inte huskonstruktionen

  • Utjämning av schaktbotten med cirka 5 cm makadam med rätt fall mot anslutningspunkt för dräneringen (vanligtvis - en pumpbrunn)
  • Val av dubbelväggig 110mm dräneringsrör istället för så kallad ”dräneringsrör i rulle” för att minska risk att dräneringsröret ska krympas ner, brytas eller omplaceras vid kringfyllning
  • Kringfyllning av dräneringsröret med makadam
  • Montering av så många inspektionsrör så att dräneringsledning kan inspekteras och filmas i sin fulla längd

 • 5

  Grundisolering enligt Isodrän-metoden med upp till 300 mm Isodrän på grundsula för att förstärka uttorknignseffekten och säkerställa snustorra väggar

  Isolerar grundsulanshögkant med tre lager Isodrän-skiva, så att vi kan öka uttorkningseffekt och spara stor mängd av makadam (mindre använding av naturella resurser och minskad behöv för transporter och bortforsling av massor)

  För att säkerställa att allt funkar och allt utförs enligt Isodrän-metoden...

  • Isolerar den lutande överdel av grundsula med ett lager isodrän-skiva

  • Placerar åldersbeständig plastfolie över den liggande isodrän-skivan för att allt markvatten som dräneras ner i isodrän-skivor ska lätt rinna av genom makadam till dräneringsröret och inte blöta ned den utstickande grundsulan

  • Eftersom vi murade fall på utstickande del av grundsulan, allt som vi lägger på den lutar ut från huset och vattnet kan lätt rinna ner till dräneringsledning som ligger under

  • Lägger ytterligare en isodrän-skivan över plastfolien för att skydda folien och hindra kondensutfällning under plastfolien

  • Fäster isodrän-skivor kant mot kant på förbered källarvägg med hjälp av 2 isolerhållare

  • Monterar isodrän-skivor upp till 30 - 40 mm under färdig markyta

  • Alla kanter av trappor, garageinfarter, soputrymmen, tankrum m.m. som är direktanslutna till grundmuren isolerar vi med ungefär 1 m bredd isodrän-skiva

  • Fyller så mycket makadam så att den täcker den övre, liggande isodrän-skiva med cirka 30 mm

  • Skyddar dränering, makadam och isodrän-skivor genom att vika upp fiberduken

  • Fäster filterduk kappa som överlappar den heltäckande duken med cirka 200 - 300 mm. Filterdukskappan finns där som extra skydd i fall den heltäckande duken dras ner några centimeter med sjunkande fyllnadsmassor

  • Fastsätter fiberduk med fyllnadsmassor

  • Monterar täcklist med spikpluggar med maximalt avstånd på 150 mm, så att listen håller fast till källarväggen

  • Tätar utrymme mellan täcklisten och källarväggen med en sträng silikon så att ingen vatten rinner bakom isodrän-skivorna

  • Tätar varje spikplugg för att bli extra säker att ingenting vatten kommer bakom isodrän-skivorna

   

 • 6

  Dokumentation av varje moment av arbete

  • Dokumentation av varje moment av arbete i form av bilder

  • Underskriven checklista från Isodrän som säkerställer att allt är utfört enligt deras normer

Investering för att utföra dränering enligt Isodrän-metoden

Mängd Enhet Apris Kostnad
Maskinflytt och etablering 1 st 6 875 kr 6 875 kr
Schakt st
 • Price: 6 875,00 Kr
 • Price: 6 875,00 Kr
 • Price: 6 875,00 Kr
 • Price: 6 875,00 Kr
 • Price: 6 875,00 Kr

Copyright © Byggproffs Skåne AB. Org nr. 559073-9669 | Kalkyl SMOVA